Moderné vzdelávanie

Aké sú možnosti vzdelávania dnes, vďaka revolúcii v online priestore a neskutočným prínosom virtuálneho prostredia. Je vzdelávanie ľuďom bližšie ako predtým? Odpovede sa môžu navzájom líšiť a mnohý budú nad odpoveďou váhať. Je totiž rozdiel vzdelania ako nadobudnutia súboru vedomostí odpovedajúcich danej problematike. A rozdiel je absolvovanie krátkeho kurzu, ktorý vo svojej podstate má iba informačný charakter. Lenže vzdelanie potrebné na založenie podnikania, prevádzkovanie praxe či konzultačnej činnosti nestačí. Rozprávame o zameraniach ako zdravotné odbory, lekárska konzultačná prax, elektrotechnické zamerania a mnohé iné, ktoré sú natoľko obsiahle a náročné, že vyžadujú niekoľko- ročné štúdium.

učiť sa môžeme aj doma

Môj názor je, vzdelávajme sa. Virtuálne rozhranie chvalabohu podporuje aj zložitejšie protokoly vzdelania. Vďaka kvalitnejším prepojeniam je dnes možné získať odbornejšie znalosti aj vďaka online vzdelávaniu. Či k tomu prispelo vyšperkovanie detailov vďaka pandémii, kedy sa v podstate učili doma všetci, vrátane žiakov základných alebo stredných či vysokých škôl. Práve tieto úrovne dali vzniknúť novému prepracovanejšiemu systému výuky. Ako prebiehajú niektoré výukové programy sme si vyskúšali na vlastnej koži. Vďaka internetovému pripojeniu sme mali možnosť nielen výuky u slovenských kurzistov ale aj v inštitúciách v Českej republike alebo partnerských inštitúciách mimo náš kontinent.

vzdelávanie online

Všetky online kurzy s certifikáciou boli veľmi obsiahlo spracované. Možno sme zo začiatku boli prekvapený frekvenciou skúšok. Tie pozostávali z testovacích otázok a seminárnej práce. Testy boli povinné po každej ukončenej kapitole kurzu. Po väčších celkoch nasledovala písomná práca, ktorá bola kontrolovaná a posudzovaná. Naozaj miera skúšania bola prísna a náročná, zodpovedajúca danému kurzu či oboru. Ako veľké plus hodnotíme možnosť vzdelávať sa podľa svojho tempa a možností. Takto sa ku kvalitnému vzdelaniu dostanú aj vyťaženejší jedinci, túžiaci po vzdelaní a rekvalifikácii v nových oboroch. Zhrnutie je teda jasné. Vzdelávanie na diaľku – poďme do toho. Nezabudnite si ale preveriť poskytovateľa kurzu aby ste mali istotu kvalitného vzdelávania.