Revízia pre každý elektrospotrebič

Spotrebiče v domácnosti nemusia byť zo zákona kontrolované. Je len na vás, či si dáte svoje zariadenia kontrolovať. Čo sa týka zamestnania, zákon je už oveľa prísnejší. Zákon určuje zamestnávateľom povinnosť emisnej kontroly na elektrospotrebiče a elektrické prístroje, ktoré sa nachádzajú na pracovisku a s ktorými pracovníci prichádzajú do kontaktu. Zamestnávatelia majú častokrát hlavu v smútku z toho, že musia často riešiť revízne kontroly svojich zariadení.

elektrické zariadenie

Práve preto spoločnosť revízie expert ponúka zamestnávateľom plnohodnotné služby týkajúce sa revíznych kontrol, ktoré zamestnávateľov odbremenia od povinnosti neustáleho riešenia revízie. Čo to ale revízna kontrola je? Revízna kontrola je kontrola stavu zariadenia, ktoré prichádza do prevádzky alebo už uplynul určitý čas jeho používania v prevádzke. Každý spotrebiči potrebné po určitom čase skontrolovať a vykonať revíznu prehliadku. Čas, kedy je potrebná nová revízna kontrola je pri každom zariadení iný. Množstvo zamestnávateľov museí kontrolovať pravidelne lehoty revízie elektrických zariadení. Tomu je však už koniec. Revizie.expert/index.php má za úlohu zabezpečiť rýchlu a kvalitnú revíznu kontrolu vašich elektrických zariadení, ale nielen to.

tlačiareň

Vďaka moderným prístrojom a najmodernejšiemu systému sa dáta pri revíznej kontrolu zapisujú priamo do tabletu vďaka čomu je možné vyhotoviť revíznu správu už do niekoľkých minút od samotnej revíznej kontroly. Nemusíte tak čakať na svoju revíznu správu dlhé týždne, ale na svojom e-maily ju nájdete takmer okamžite. Pre zamestnávateľov je takisto dôležité, že revizie.expert/index.php ponúkajú aj databázu, ktorá je online a zobrazuje lehoty revízie elektrických zariadení. Vďaka tomu zamestnávatelia nemusa držať dátumy revízie vo svojej štruktúre, ale online databáza im termín blížiacej sa revízie jednoducho pripomenie.