Učenie na školách

Niektoré školy a školské zariadenia nepochopím. Žiaci sa na konci roka musia učiť nové učivo. To je na každej škole ku koncu školského roka. Na konci roka začínajú tretiaci sa učiť sloovné druhy v slovenskom jazyku alebo pani učiteľky im dajú písať nácvičný diktát z anglického jazyka. Je to vôbec dovolené? V živote nepísali diktát z anglického jazyka, no teraz to deťom môže ovplyvniť koncoročnú známku na vysvedčení. Niekedy mám sto chutí niečo povedať tej triednej pani učiteľke. No nič s tým nedokážem urobiť. Ony idú len podľa toho, čo je v učebniciach a v učebných osnovách.

školáci

Aj vám sa to už stalo? Blížil sa koniec školského roka a vaše dieťa sa muselo začať učiť novú látku? Nie je to pre dieťa veľmi jednoduché. Na konci školského roka ich čaká množstvo písomných prác a testov z celého tretieho ročníka na základnej škole. Musia sa na jednotlivé písomky pripravovať aj každý deň, aby im to nepokazilo výslednú známku na vysvedčení. Pre mnohé deti je to problém. Dohnať učivo, ktoré preberali, keď boli choré je celkovo náročné. Niekedy sa to dieťaťu ani nepodarí a potom ani nevie, čo preberali. V škole by ich to mala pani učiteľka naučiť, no niekedy sa zdá, že v škole nerobia na hodinách nič.

dieťa

Môj syn je niekedy moc nepripravený a keď má robiť nejakú domácu úlohu, zakaždým sa pýta nás rodičov, čo tam má vôbec robiť. Pani učiteľky nevedia vysvetliť ani len zadanie domácej úlohy. Niekedy sa pýtam, ako to má syn vôbec vedieť. On niektoré veci vie, len to hneď nepochopí zo zadania. Nie je to len problém u nás doma, ale mnoho detí v tom má chaos. Všetko by ich mali pani učiteľky naučiť, pretože na niektorých základných školách ani deti nedostávajú domáce úlohy. Domáce úlohy nie sú zlou vecou. Aspoň vie rodič, čo jeho dieťa preberá v škole. Vieme svojmu dieťaťu pomôcť, ak niečomu nerozumie. Je to veľmi dôležité.